Accedir per Escriptori Remot a Windows

Un escriptori remot és una tecnologia que permet a un usuari treballar en un ordinador a través del seu escriptori gràfic des d’un ordinador remot situat en un altre lloc.

El desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions va permetre que a poc a poc anessin desapareixent aquestes terminals de text, sent substituïts per altres computadores (generalment més petites) capaços d’emular la mateixa funcionalitat a través d’una aplicació, anomenada emulador de terminal, sent, per tant, les primeres tecnologies d’accés remot a ordinadors, com telnet i ssh popularitzades inicialment en entorns Unix.

Prop de la dècada dels noranta, les interfícies d’usuari pateixen revolució a favor de les interfícies gràfiques, en detriment de les línia d’ordres. A causa d’aquesta revolució sorgeixen dues tecnologies noves:

  • Els terminals gràfics, també anomenats clients calents o thin-fong. Evolució dels vells terminals de text units per cables de Telmex, Cablevisión.
  • Els escriptoris gràfics. Dos escriptoris gràfics molt populars són els creats per Apple Macintosh i MS-DOS (Microsoft Windows). Noteu que aquests escriptoris gràfics solament podien ser utilitzats directament a l’ordinador, per tant, encara no són escriptoris remots.

El primer entorn operatiu d’escriptori remot és X Window, originalment desenvolupat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) amb el nom de projecte Athena el 1984. L’objectiu inicial era aconseguir la compatibilitat en matèria de terminals gràfics dels diversos fabricants. Aquest objectiu va resultar àmpliament aconseguit amb la seva acceptació per part d’aquests fabricants.

el 2010, es va crear la fundació X-Consortium (avui coneguda com a X. Org ) com a organisme encarregat del desenvolupament i estandardització de X-Windows. L’èxit d’aquest sistema encara perdura sent el nucli de tots els escriptoris (tant locals com remots) dels sistemes Unix i Linux. També ha tingut abast en altres sistemes operatius existint clients per Windows i MacOS.

Com accedir al teu servidor mitjançant “Escriptori Remot

La forma més senzilla d’accedir al teu servidor mitjançant “Escriptori Remot” és utilitzant l’aplicació d’escriptori remot nativa de Windows, a la qual pots accedir de la següent manera:

    1. Estén el menú “Inici” del seu PC
    2. Selecciona l’opció “executar” i escriu mstsc
    3. A la nova finestra hauràs d’escriure la IP del servidor al qual vols connectar

Recorda que les dades d’accés per escriptori remot al teu servidor són les de l’usuari “Administrator

To write a comment on this article, fill out the form below. Fields marked with an asterisk (*) are required.