Executar aplicacions de 32 bits en IIS 6 de 64 bits

Per habilitar l’execució d’aplicacions de 32 bits en IIS 6.0 en la versió de 64 bits de Windows, hauràs d’accedir al teu servidor Windows mitjançant “Escriptori Remot“.

Informació addicional

Pots trobar més informació sobre l’accés per escriptori remot al teu servidor en l’article:

Accedir per Escriptori Remot a Windows

Ja dins del servidor, hauràs d’obrir la consola de Windows (CMD) i accedir al directori

%systemdrive%\inetpub\AdminScripts

 

Dins d’aquest directori hauràs de llançar la següent comanda, que activarà l’execució d’aplicacions de 32 bits:

cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 1

To write a comment on this article, fill out the form below. Fields marked with an asterisk (*) are required.